Almars Gård

Ladugården med kulturella inslag.

Beläget i den anrika miljön på Almar hittar du klädbutiken för
hon och han, i den hundra år gamla ladugården. Presenthörna finns
i butiken och i ladugården finns även konstgalleri, inredningsbutik ”Rost Interiör”, restaurang ”Almars Krog” och butiken ”Konst och Änglar”

Almar är det hemman i Grava socken som först är omnämt i
skrift. Det är i ett brev från 1287 där hertigen och biskopen
Bengt i Linköping (han var f.ö. son till Birger Jarl) skänkte
Almar till Varnhems kloster, som då tillhörde Skara domkapitel.
Kyrkan ägde Almar tills Gustav Wasa drog in egendomen till staten
1548 och i vars ägo hemmanet förblev till 1649 då drottning
Kristina beslöt att Almar skulle vara prästebol åt kyrkoherden i
Grava.

Att präster har bott på Almar finns det redan på 1630-talet en
notering om. Efter att ha varit prästers bostad i nära 400 år
avslutades traditionen 1985 då siste prästen flyttade ut från
Almar. Den byggnad som idag är f.d prästgården är i sin
ursprungliga del från tiden omkring 1700. Ladugården byggdes
1905-06 och renoverades 1981. 1999 byggdes delar av ladugården om
till Butiken på Landet.

Vi hoppas att Ni som besöker oss skall känna lite av den
lantliga atmosfären och vandra runt på en månghundraårig
prästmark.

 

Välkommen till oss!

// Gunni och Kenneth Larsson med familj.